Karin de Graaff
Zuiderlaan 23b
6905AC Zevenaar
info@kiwz.nl
Praktijk geopend: ma t/m do

Bel
Kwaliteit in WelZijn
Praktijk voor volwassenen, kinderen, jongeren, ouders, relaties en het gezin

Aanpak   arrow

Het eerste gesprek is een intake met volwassene, partners, ouder(s) en/of kind, jongere. Deze intake duurt meestal ruim een uur. Samen wordt gekeken welke veranderwens er is.
Een ieder is uniek en daarom is iedere aanpak anders. Deze aanpak kan gericht zijn op de volwassenen, de ouders, het kind of de jongere of het gehele gezin en de omgeving, zoals school of werk. Alle leefgebieden worden betrokken bij de behandeling.

Na het intakegesprek beslissen we hoe we verder gaan. We plannen dan 5 gesprekken, hierna vindt er een voortgangsgesprek plaats we kijken dan in hoeverre de doelen/wensen bereikt zijn en of er nog iets speelt dat aandacht verdient. Het kan zijn dat we na 5 bijeenkomsten genoeg verandering hebben teweeg gebracht en je het verder zelf met eventueel hulp van je omgeving verder kan ontwikkelen of we spreken nog een paar bijeenkomsten af.

Voor relatietherapie worden er na de intake drie gesprekken gepland, deze vinden één keer in de week plaats. Daarna volgen nog drie gesprekken, deze zullen eens in de twee weken plaatsvinden.

De methodische basis van Kwaliteit in WelZijn wordt gevormd door technieken uit de cognitieve therapie (herstructureren van belemmerende denkpatronen), gedragstherapie (ontmoedigen, belonen), oplossingsgerichte therapie (aandacht voor de oplossing in plaats van het probleem), speltherapie (metaforische verhalen, spel, drama) EMDR en NLP-technieken, hypnose, Transactionele Analyse en EFT ( Emotionally Focused therapy).

Ik gebruik niet enkel één methode, ik gebruik een mix van methodes die op dat moment het beste aansluiten bij het kind, de jongere en/of volwassene en het probleem waar diegene tegen aanloopt.